חדש/2דירה, מטבח לבן, מודרני, עץ, עבודת נגרות בהתאמה, עיצוב כל הבית